Οι λοιµώξεις του ουροποιητικού οφείλονται στην παρουσία µικροοργανισµών στο ουροποιητικό σύστηµα. Αποτελούν τις πλέον συχνές λοιµώξεις παγκοσµίως. Στις γυναίκες είναι συχνότερες λόγω του µικρού µήκους της ουρήθρας.

Εργαστηριακή διάγνωση

Η εργαστηριακή διάγνωση περιλαµβάνει τη γενική εξέταση ούρων και την καλλιέργεια ούρων. Στη γενική εξέταση ούρων ιδιαίτερα χρήσιµη είναι η παρατήρηση της παρουσίας ή µη πυοσφαιρίων και µικροοργανισµών. Η ύπαρξη πυοσφαιρίων >5 κ.ο.π. χαρακτηρίζεται ως πυουρία, ενώ η ανάπτυξη µικροβίου ≥105 cfu/ml στην καλλιέργεια σημαίνει η ύπαρξη μικροβίων.
Τα πιο συνήθη μικρόβια που αναπτύσσονται είναι αερόβια. Σε σπάνιες περιπτώσεις ασθενών με συμπτώματα και αρνητική καλλιέργεια ούρων, μπορούν να αναζητηθούν σπανιότερα μικροβιακά αίτια όπως Mycobacterium tuberculosis και άτυπα μυκοβακτηρία των οποίων η απομόνωση και ταυτοποίηση είναι ιδιαιτέρως απαιτητική. Για τη σωστή λήψη των ούρων πρέπει να έχει προηγηθεί πλύσιµο των έξω γεννητικών οργάνων, να στεγνώνεται καλά η περιοχή µε καθαρή πετσέτα και να λαµβάνονται ούρα κατά το µέσον της ούρησης.

ΚΛΙΝΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΗ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
 

ΟΥΡΑ

Η καλλιέργεια ούρων είναι μία εργαστηριακή εξέταση  με σκοπό την ανίχνευση των μικροοργανισμών προκειμένου να διαγνωστεί αν υπάρχει λοίμωξη του ουροποιητικού συστήματος.

 

BLOOD AGAR – MAC CONKEY AGAR No2

Αναζήτηση όλων των βακτηρίων και μυκήτων.

(BLOOD AGAR) – Αναζήτηση Gram (-) βακτηρίων σε 24h και εντεροκόκκων σε 36 – 48h (MAC CONKEY AGAR No2).

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

 Escherichia coli, Klebsiella spp., Proteus mirabilis, Enterobacter, Enterococus spp, Pseudomonas, Staphylococcus, Candida

 

 

AΣΥΝΗΘΕΙΣ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

 Άλλα εντεροβακτηριακά, Staphylococcus Aureus, Streptococcus GroupB, Corynebacterium, Αναερόβια βακτήρια, Mycobacterium tuberculosis

CHROMagar ORIENTATIONMAC CONKEY AGAR

Αναζήτηση και ταυτοποίηση               Escherichia coli , Klebsiella spp, Proteus, Enterococcus spp σε 24h (CHROMagar ORIENTATION) – Aναζήτηση Gram (-) βακτηρίων σε 24h (MAC CONKEY AGAR).

Στο Διαγνωστικό Κέντρο της Micro lab   χρησιµοποιούνται εκλεκτικά θρεπτικά υλικά για την ταυτοποίηση των μικροοργανισμών καθώς και ειδικές βιοχημικές μέθοδοι για την ταυτοποίηση των μικροοργανισμών.  Συγκεκριμένα το κλινικό δείγμα ενοφθαλμίζεται σε Blood Agar (Bioprepare), Mac Conkey Agar 2 (Bioprepare) και CHROMagar Orientation (Bioprepare), τα οποία αξιολογούνται μετά από επώαση 24h. Ο πλήρης χαρακτηρισµός των παθογόνων συµπληρώνεται µε τον έλεγχο ευαισθησίας στα αντιβιοτικά με τη μέθοδο διάχυσης των δίσκων  (Kirby-Bauer)  ή με τον προσδιορισμό της ελάχιστης ανασταλτικής συγκέντρωσης (MIC) µε το  σύστηµα MicroScan.