Διαγνωστικό Κέντρο

Microlab – Μοριακή Διάγνωση

Η ανάπτυξη της Μοριακής Διερεύνησης των Γενετικών Παθήσεων,  η Μοριακή Ανίχνευση Ιών και Βακτηρίων έρχεται ως εξέλιξη των κλασσικών μεθόδων ανίχνευσης και ολοκλήρωση της διαγνωστικής διαδικασίας.

Το εξειδικευμένο προσωπικό της Μicro Lab γνωρίζοντας την  αναγκαιότητα της ολιστικής προσέγγισης ενός νοσήματος εξυπηρετεί με τον πλέον σύγχρονο και άμεσο τρόπο τον ασθενή συνδυάζοντας την  κλινική εικόνα και τα γενετικά δεδομένα.

Στο Εργαστήριο επίσης πραγματοποιείται πλήρης Βιοχημικός, Αιματολογικός, Ανοσολογικός και Ορμονολογικός Έλεγχος

Η Micro Lab Μοριακή Διάγνωση παρέχει εξειδικευμένες πλήρεις υπηρεσίες στους πελάτες της.

Η φροντίδα των ασθενών είναι η κορυφαία προτεραιότητά μας, όσον αφορά τη δειγματοληψία, τη μεταφορά δειγμάτων, την εργαστηριακή ανάλυση αλλά και την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή τους.

Η εργαστηριακή διάγνωση είναι μια κρίσιμη ιατρική διαδικασία που παίζει σημαντικό ρόλο στη διαχείριση ασθενών. Στην εργαστηριακή ιατρική, σημαντικές, και ακριβείς μετρήσεις στην καθημερινή πράξη είναι απαραίτητες για την έγκαιρη διάγνωση, την εκτίμηση κινδύνου, τη θεραπεία και την παρακολούθηση των ασθενών.

Η Micro Lab Μοριακή Διάγνωση παρέχει αξιόπιστες Εργαστηριακές Αναλύσεις από εξειδικευμένο προσωπικό και άμεσα διαθέσιμες.