Ο αιματολογικός έλεγχος αποτελεί θεμέλιο τόσο για ένα βασικό εργαστηριακό έλεγχο, όσο και για την διάγνωση και παρακολούθηση αναιμιών, αιμοσφαιρινοπαθειών και του ελέγχου της αιμορραγικής και θρομβωτικής διάθεσης.  Αυτό είναι εφικτό με τη χρήση αιματολογικών αναλυτών τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και με την εκτενή εξέταση των έμμορφων συστατικών του αίματος από το έμπειρο ιατρικό προσωπικό μας.

Ο κατάλογος των εξετάσεων μας περιλαμβάνει:

ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΠΑΘΕΙΩΝ