ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΥΡΩΝ

Οι λοιµώξεις του ουροποιητικού οφείλονται στην παρουσία µικροοργανισµών στο ουροποιητικό σύστηµα. Αποτελούν τις πλέον συχνές λοιµώξεις παγκοσµίως. Στις γυναίκες είναι συχνότερες λόγω του µικρού µήκους της ουρήθρας. Εργαστηριακή διάγνωση Η εργαστηριακή διάγνωση...