Η εργαστηριακή διάγνωση των λοιμώξεων  είναι αντικείμενο του μικροβιολογικού τμήματος. Αυτό επιτυγχάνεται με άμεσες μικροσκοπικές εξετάσεις βιολογικών υλικών ( όπως σπέρμα, προστατικά υγρά, ούρα, κολπικά υγρά, πτύελα, ρινικό επίχρισμα, και υλικό από δερματικές βλάβες), καλλιέργειες σε εξειδικευμένα θρεπτικά υλικά, τα οποία είναι δυνατόν να ταυτοποιήσουν άμεσα και αξιόπιστα τον υπαίτιο για την λοίμωξη μικροοργανισμό.

Η σωστή ταυτοποίηση θα οδηγήσει στην κατάλληλη επιλογή αντιβιοτικών για την δημιουργία αντιβιογράμματος, το οποίο θα αναδείξει το σωστό αντιβιοτικό για την θεραπεία της λοίμωξης από τον κλινικό ιατρό. ¨Όλα αυτά είναι εφικτά χάρις τον σύγχρονο εξοπλισμό μας. 

Ο κατάλογος των εξετάσεων μας περιλαμβάνει:

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ

ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ

ΣΠΕΡΜΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ