ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ

Έλεγχος Μεταλλάξεων Θρομβοφιλίας

Έλεγχος Μεταλλάξεων Κυστικής Ίνωσης

Μοριακή Ταυτοποίηση Εντεροβακτηριακών  και ιογενών παθογόνων

Μοριακή διερεύνηση (Real Time PCR)  σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων

Μοριακή διερεύνηση Philadelphia-αρνητικών  μυελοϋπερπλαστικών νεοπλασμάτων (MPNs)

Μοριακή διερεύνηση άλλων γενετικών παθήσεων