Ο προγεννητικός έλεγχος περιλαμβάνει όλες τις εξετάσεις που είναι απαραίτητες στη διάρκεια της εγκυμοσύνης και που αποσκοπούν στην έγκαιρη διάγνωση παθήσεων ή αναπτυξιακών ανωμαλιών στο έμβρυο.

1o Τρίμηνο (ή πριν τη σύλληψη)

 • Γενική Αίματος, Ομάδα Αίματος –Rh, Σίδηρος, Φερριτίνη
 • Γενική Ούρων, Κ/Α Ούρων, Σάκχαρο, Ουρία, Ουρικό οξύ
 • Τest Δρεπάνωσης, Ηλεκτροφόρηση Ηb
 • Κρεατινίνη, SGOT-SGPT
 • Ορμόνες θυρεοειδούς (ΤSH, FT3, FT4, Anti-TG,Anti-TPO)
 • Toxoplasma (IgG-IgM), CMV (IgG-IgM), Ερυθρά (IgG-IgM), HIV I + II, VDRL, HBsAg, HCV
 • Μεταλλάξεις της κυστικής ίνωσης
 • Εξέταση Θρομβοφιλίας ή και Μεταλλάξεις θρομβοφιλίας
 • Μοριακός Έλεγχος για Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα

2o Τρίμηνο

 • Καμπύλη Σακχάρου
 • Γενική Αίματος, Σίδηρος, Φερριτίνη
 • Γενική Ούρων, Σάκχαρο, Ουρία, Ουρικό οξύ
 • Κρεατινίνη, SGOT-SGPT

3o Τρίμηνο

 • Γενική Αίματος, Σίδηρος, Φερριτίνη
 • Γενική Ούρων, Σάκχαρο, Ουρία, Ουρικό οξύ
 • Κρεατινίνη, SGOT-SGPT